Faq

Jak często należy wykonywać przegląd urządzeń klimatyzacji?  

W zależności od częstotliwości użytkowania klimatyzacji, zaleca się wykonywanie przeglądu 2-4 razy w roku. Systematyczny przegląd pozwala na utrzymanie urządzenia w dobrym stanie technicznym i tym samym, zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.Faq

Jak często należy wykonywać dezynfekcję klimatyzacji?

Zaleca się wykonywanie dezynfekcji przynajmniej 2 razy w roku. W przypadku pomieszczeń o zwiększonej użyteczności (np. publicznej) dezynfekcję wykonuje się częściej.

Jakie zagrożenia dla zdrowia niesie zanieczyszczona klimatyzacja?

Urządzenia i filtry to idealne miejsce dla rozwoju bakterii, zarodników, pleśni i grzybów. Zanieczyszczona klimatyzacja może stać się źródłem wielu zakażeń, powodować uczulenia oraz zapalenia górnych dróg oddechowych. Jedną z chorób wywołaną przez bakterie rozwijające się w systemach klimatyzacji jest Lagionelloza. Choroba ta objawia się m.in. gorączką, kaszlem, zaburzeniami w oddychaniu, bólami mięśni i głowy, zmęczeniem. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia na ostrzejszą formę lagionellozy na całym świecie rocznie choruje od 20 do 100 000 osób. Przypadki zachorowań znane są również w Polsce, m.in. na Śląsku.
Aby wyeliminować powyższe zagrożenia, należy bezwzględnie pamiętać o prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz utrzymywaniu ich w odpowiednim stanie technicznym i higienicznym, a zwłaszcza ich regularnym czyszczeniu i dezynfekowaniu. Profesjonalna dezynfekcja powinna być wykonana przy użyciu preparatów o oddziaływaniu na szerokie spektrum drobnoustrojów, nietoksycznych, biodegradowalnych, a także bezpiecznych dla urządzenia.